U2

Bono hovorí, že „Kde ulice nemajú meno“ je „Nedokončené“