Sofia Vergara

Syn Sofie Vergary je citový po tom, čo jeho novoprijatého psa zrazilo auto