Snl

„SNL“: „Víkendová aktualizácia“ bojuje s kontroverziou N-Word Morgan Wallen po jeho nedávnom pôsobení ako hudobného hosťa