Iné

Sigourney Weaver odhaľuje, prečo si zmenila meno na Susan vo veku 14 rokov