Tv

Organizátor festivalu Fyre Billy McFarland prerušuje ticho z väzenia: „Na čo som myslel **