Kanalizačný Závod John Oliver

John Oliver navštevuje Danbury po meste Connecticut a konečne po ňom pomenuje čističku odpadových vôd