Kim Fields

„Fakty o živote“ sa znovu spojili s pripravovaným celoživotným vianočným filmom