Eamonn Walker

Účinkujúci „Chicago Fire“ vzdávajú citovú poctu neskorej herečke DuShon Monique Brownovej počas premiéry sezóny 7