Country Club

Carrie Underwood si pripomína 15. výročie svojho víťazstva v súťaži „American Idol“