Iné

Cher hovorí, že zmena pohlavia Son Chaz Bono bola „nebolo ľahké“