Iné

Pozrieť: George Clooney Stars Po boku Dannyho DeVita v severoamerických televíznych reklamách spoločnosti Nespresso