Teri Hatcherová

Teri Hatcherová učí svojich nasledovníkov, ako si farbiť korene uprostred karantény koronavírusu