Iné

Skai Jackson vystavuje dospievajúcich rasistov, menuje mená a prináša účtenky