Zdokonaľovanie

Školské dni dospievania - Príbeh vzájomného tlaku, víťazstva