Pamätný Deň

Princ Harry hovorí, že nosenie vojenskej uniformy bolo jedným z „najväčších vyznamenaní“ jeho života