Mapa

PETA hit s vôľou za kooptovanie správy Colina Kaepernicka v zakázanej reklame Super Bowl