Všeobecne

Drvivá túžba utiecť, boj o nájdenie mieru s chronickým ochorením