Janine Turner

Účinkujúci „Northern Exposure“ sa prakticky stretávajú pri príležitosti 30. výročia milovanej série