Iné

Linda Hamilton smúti nad smrťou dvojičky v 63 rokoch