Jeremy Miller

Účinkujúci „Growing Pains“ odhaľuje, že im chýba ich otec z neskorej televízie, Alan Thicke