Buffalo Polícia

Celý tím reakcie na núdzové situácie v Buffale v New Yorku skončil solidárne s policajtmi pozastavenými za stlačenie 75-ročného na zem