Zair Wade

Syn Zwire Dwyane Wadeovej odovzdáva potešujúce posolstvo sestre Zayi po tom, čo vyjde ako transsexuál