Mapa Murgatroydu

Súťažiaci nepočujúcich Nyle DiMarco odhaľuje svoju stratégiu ‘Dancing With The Stars’