Da Vinciho Kód

Autor „Da Vinciho kódu“, Dan Brown, žalovaný bývalou manželkou, tvrdí, že viedol „dvojitý život“