Tv

Kanadská dievčenská skupina GFORCE zapôsobila na sudcov „AGT“ výkonom „Fearless“