Kopce

Audrina Patridge hovorí, že jej život na filme „The Hills: New Beginnings“ nie je jej „skutočným životom“