Tv

Rozhovor s Amandou Seyfriedovou „Dnes večer“ je veselo prerušovaný klepaním na dvere